• Koelwagenombouw
  • Vriesombouw bestelwagens
  • Thermo en pharma
  • hygiene ombouw
  • Laadruimtebescherming
  • carrosserie bescherming

Hygiënewetgeving

Op 1 januari 2006 is de nieuwe Europese wetgeving over de hygiëne van levensmiddelen en diervoeder in werking getreden. In Nederland zijn de EU-Verordeningen 852/2004, 853/2004, 854/2004 en 882/2004 verwerkt in het Warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen.

Ieder bedrijf, dat levensmiddelen (inclusief grondstoffen en additieven) produceert, verwerkt, vervoert of verhandelt, moet zich laten registreren. De verplichte registratie is een logische aanvulling op eerdere regels voor melden en traceren (Verordening 178/2002, de Algemene Levensmiddelenverordening).

In Nederland is de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) aangewezen voor de registratie en controle van levensmiddelenbedrijven. Ook transport-, opslag- en distributiebedrijven van levensmiddelen vallen wettelijk onder de definitie van 'exploitanten van levensmiddelenbedrijven' en dienen dus te voldoen aan bovenstaande wettelijke eisen. Er worden in Hoofdstuk IV Vervoer eisen gesteld aan voertuigen.

Deze eisen hebben te maken met:

  • schoonmaak en onderhoud aan voertuigen;
  • het vervoer van verschillende levensmiddelen (na elkaar of gelijktijdig)
  • de inzet van voertuigen om een bepaalde, vereiste kerntemperatuur van levensmiddelen te kunnen behouden en bewaken.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries