• Koelwagenombouw
  • Vriesombouw bestelwagens
  • Thermo en pharma
  • hygiene ombouw
  • Laadruimtebescherming
  • carrosserie bescherming

HACCP

Wat is HACCP?

HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’. In het Nederlands: analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het productieproces. HACCP is een gestructureerde methode om alle relevante gevaren in diervoeders en levensmiddelen te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

Voor wie is HACCP bedoeld?

HACCP is van toepassing op elk bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen en/of diervoeders. Levensmiddelen zijn alle eet- en drinkwaren maar ook grondstoffen en hulpstoffen zoals conserveermiddelen die worden toegevoegd of gebruikt in een levensmiddel.  Volgens het Warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen zijn deze bedrijven verplicht om een HACCP-systeem op te zetten.

Controle

Alle bedrijven, die levensmiddelen produceren of verwerken en transporteren, worden van tijd tot tijd gecontroleerd door controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

HACCP eisen en transport

De algemene eisen met betrekking tot het hygiënisch werken in voertuigen zijn;

 •   De constructie en samenstelling van voertuigen en bijbehorende hulpmiddelen zijn van een zodanige aard en worden zodanig onderhouden en gerepareerd, dat;  
    - het risico van besmetting van eet- of drinkwaren zoveel mogelijk wordt voorkomen
- zij grondig schoon kunnen worden gehouden en voor zover noodzakelijk, met het oog op de veiligheid en deugdelijkheid van eet- of drinkwaren gedesinfecteerd kunnen worden, rekening houdend met het beoogde gebruik ervan
- met als duidelijke vermelding dat voertuigen 'worden schoon gehouden'.
 
 •   Voertuigen dienen, indien het vervoer van eet- of drinkwaren dit vereist, zodanig te zijn ontworpen dat de temperatuur waarbij eet- of drinkwaren moeten worden vervoerd, kan worden gehandhaaft en bewaakt;  
    - er staat niet expliciet beschreven dat het voertuig moet zijn voorzien van isolatie en- of een koelmachine; de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kunnen handhaven van de voorgeschreven transport-temperatuur van het product
- in de praktijk zal voor veel levensmiddelen tijdens tranport een deugdelijke isolatie in combinatie met een koelmotor noodzakelijk zijn.
 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries