• Koelwagenombouw
 • Vriesombouw bestelwagens
 • Thermo en pharma
 • hygiene ombouw
 • Laadruimtebescherming
 • carrosserie bescherming

ATP

ATP is de afkorting van l’Accord international sur le Transport des denrées Périssables.

Het ATP is de overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer. De overeenkomst bevat een aantal gemeenschappelijke voorschriften zoals;

 • Een lijst van levensmiddelen, die verplicht onder het ATP moeten worden vervoerd met bijbehorende maximale temperaturen
 • Gemeenschappelijke constructievoorschriften voor wegvoertuigen, spoorwagons en containers tot een afstand van 150 km over zee
 • Gemeenschappelijke normen voor het certificeren van ATP-voertuigen en containers
 • Wederzijdse erkenning van ATP-certificaten.

Wie heeft ATP nodig?

Het ATP is van toepassing bij internationaal vervoer van bederfelijke producten van een ATP-land naar een ander ATP-land. Er zijn ook landen, practisch alle zuidelijk van nederland gelegen landen,  die de ATP regels van toepassing verklaren voor hun binnenlandsvervoer. In Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië, landen waar de koelwagen is 'uitgevonden', wordt de controle zeer streng en strikt toegepast op voertuigen welke bederfelijk waar vervoeren. Gebeurt dit in een koelwagen zonder ATP certificaat dan loopt u het risico dat u gedwongen wordt de lading over te laden in een ander ATP goedgekeurd voertuig.

Welke klasse?

In totaal zijn er 7 verschillende  ATP-categorieën te onderscheiden van ATP- A t/m G.  De meest gebruikte zijn;

 • ATP-A voor gekoelde goederen van 0°C tot +12°C
 • ATP-C voor diepvriesproducten van 0°C tot –20°C

Door middel van een 'warmtetest' bij +30°C worden temperatuurmetingen gedaan welke worden uitgedrukt in de z.g.n. 'K-factor' welke aangeeft het aantal Watt per vierkante meter per graden Celcius, … W/m2/°C. Hoe lager deze K-factor is, des te beter is de thermische efficiëntie van de complete isolatie; met andere woorden, hoe dichter de waarde bij '0' zit, des te beter de isolatie is waardoor de koelmotor aantoonbaar minder brandstof verbruikt. 
De K-factor voor ATP voertuigen is gestandariseerd op;

 • ATP-A voor koelwagens met een waarde K= ≤ 0.70 W/m2/°C
 • ATP-C voor vrieswagens met een waarde K= ≤ 0.40 W/m2/°C

Keuring en geldigheidsduur

Het ATP- certificaat voor het complete voertuig bestaat uit twee delen. Het eerste deel  wordt afgegeven door de leverancier van de carrosserie of bestelwagenisolatie, het tweede deel door de leverancier van de koelmachine. Nadat het officiële ATP-certificaat door de nederlandse Rijksdienst voor het Wegvervoer (R.D.W) is afgegeven is het certificaat geldig voor een periode van 6 jaar. Daarna is in overleg met de R.D.W., na een 'schouwing' en een nieuwe certificaat-berekening (men houdt rekening met een veroudering van de isolatie van 5% per jaar) nog een verlenging mogelijk van 3 jaar. Komt de K-factor bij deze 5 %- regel boven de waarde uit van de klasse waarvoor hij is afgegeven dan vervalt de oude klasse en wordt u ingedeeld in de volgende ATP-klasse.

Voorbeeld

U heeft nu een carrosserie met een ATP-C certificatie van K= 0.39 W/m2/°C.
Na 6 jaar komt de K-waarde op K=0.52 W/m2/°C en valt die in klasse ATP-A.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries