• Koelwagenombouw
  • Vriesombouw bestelwagens
  • Thermo en pharma
  • hygiene ombouw
  • Laadruimtebescherming
  • carrosserie bescherming

ADR transport

Wegvervoer gevaarlijke stoffen (ADR wetgeving)

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord Européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route).

Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries