• Koelwagenombouw
  • Vriesombouw bestelwagens
  • Thermo en pharma
  • hygiene ombouw
  • Laadruimtebescherming
  • carrosserie bescherming

HACCP

Wat is HACCP?

HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’. In het Nederlands: analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het productieproces. HACCP is een gestructureerde methode om alle relevante gevaren in diervoeders en levensmiddelen te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

Transporttemperatuur

Diepvriesproducten

-25°C IJs
-18°C Diepgevroren voedingsmiddelen

Hygiënewetgeving

Op 1 januari 2006 is de nieuwe Europese wetgeving over de hygiëne van levensmiddelen en diervoeder in werking getreden. In Nederland zijn de EU-Verordeningen 852/2004, 853/2004, 854/2004 en 882/2004 verwerkt in het Warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen.

ADR transport

Wegvervoer gevaarlijke stoffen (ADR wetgeving)

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord Européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route).

ATP

ATP is de afkorting van l’Accord international sur le Transport des denrées Périssables.

Het ATP is de overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer. De overeenkomst bevat een aantal gemeenschappelijke voorschriften zoals;

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries